הפרטיות שלך חשובה לנו. להלן העקרונות שלנו:

אנחנו לא מבקשים ממך מידע אישי אלא אם כן אנחנו באמת צריכים את זה.
איננו חולקים את המידע האישי שלך עם אף אחד מלבד כדי לציית לחוק,לפתח את המוצרים שלנו או להגן על זכויותינו.
אנו לא שומרים מידע אישי על השרתים שלנו, אלא אם כן זה נדרש לצורךך הפעלה מתמשכת של אחד מהשירותים שלנו.

להלן מדיניות הפרטיות שלנו, אשר משלבת את המטרות הללו:

אם יש לך שאלות בנוגע למחיקה או לתיקון של הנתונים האישיים שלך, צור קשר עם צוות התמיכה שלנו.

מבקרים באתר
אנו לא אוספים מידע שאינו מזהה באופן אישי מהסוג שדפדפני אינטרנט ושרתים עושים בדרך כלל, כגון סוג הדפדפן, העדפת השפה, האתר המפנה, התאריך והשעה של כל בקשת מבקר. מטרתינו באיסוף מידע שאינו מזוהה באופן אישי היא להבין טוב יותר כיצד המבקרים שלנו משתמשים באתר שלנו. מעת לעת, אנו עשויים לשחרר מידע שאינו מזהה באופן אישי במצטבר, למשל על ידי פרסום דוח על מגמות בשימוש באתר האינטרנט שלה.

אנו גם אוספים מידע המאפשר זיהוי אישי, כגון כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP) עבור משתמשים מחוברים ולמשתמשים אשר משאירים הודעות והערות בבלוג שלנו. http://ib-landing-page.com חושף רק את כתובות ה- IP של המשתמש ושל המגיבים, באותן נסיבות שבהן היא משתמשת וחושפת מידע מזהה-אישי כפי שמתואר להלן.

איסוף מידע זיהוי אישי
מבקרים מסוימים יכולים לבחור לתקשר עמנו בדרכים הדורשות איסוף מידע מזהה אישית. כמות וסוג המידע תלויבאופי האינטראקציה. בכל מקרה, http://ib-landing-page.com  אוסף מידע זה רק במידה הנדרשת או המתאימה כדי למלא את מטרת האינטראקציה של המבקר עמנו.. האתר אינו חושף מידע המאפשר זיהוי אישי, אלא כמפורט להלן. מבקרים יכולים תמיד לסרב לספק מידע מזהה אישי, עם אזהרה כי זה עשוי למנוע מהם לעסוק בפעילויות מסוימות באתר.

סטטיסטיקה מצטברת
http://ib-landing-page.com עשויה לאסוף נתונים סטטיסטיים על התנהגות המבקרים באתרי האינטרנט שלה.